Ubicació i contacte

Antic edifici de la Comandància
Carrer del Calvari, 1
07800 Eivissa
Telèfon: 971 39 80 20
Fax: 971 39 81 49
seu.eivissa@uib.cat

Seu Universitària Eivissa i Formentera

Antic edifici de la Comandància Militar
Carrer del Calvari, 1
07800 Eivissa
Telèfon: 971 39 80 20
Fax: 971 39 81 49

Adreça electrònica: seu.eivissa@uib.es